top of page

محصولات و خدمات ما

Lumsyn Electronic طراحی و تولید PCB برای محصولات الکترونیکی در صنایع مختلف می باشد. مزیت ما کاهش تعداد اجزای مورد استفاده از طریق بهینه‌سازی الگوریتم دیجیتال و استفاده از تعداد زیادی تجهیزات خودکار برای به حداقل رساندن مشارکت دستی و در نتیجه کاهش هزینه‌های محصول برای مشتریان است.

bottom of page